Gemeente/UWV

Leren in de praktijk

Shared Value biedt re-integratie op maat. Geen kant-en-klare trajecten, maar persoonlijke begeleiding afgestemd op de vragen en mogelijkheden van de kandidaat. Een van onze succesformules daarbij is de koppeling van kandidaten aan vakspecialisten die hen begeleiden in de beroepspraktijk. Het uiteindelijke doel is doorgroei naar een structurele baan. Door deze resultaatgerichte aanpak zijn onze doorlooptijden doorgaans kort.

  • Duurzaam perspectief

  • Shared Value biedt intensieve coaching: samen met de kandidaat gaan we op zoek naar mogelijkheden. Daarbij brengen we veel kennis mee van de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, een uitgebreid netwerk van (leer)bedrijven en inlevingsvermogen voor de situatie van de kandidaat. Doel is zelfredzaamheid, zodat kandidaten zo snel mogelijk zonder extra ondersteuning zelf uit de voeten kunnen. Resultaat: een kandidaat met nieuw perspectief op een betere en duurzame positie op de arbeidsmarkt.

  • Spoor 3

  • Voor kandidaten in het 3e spoor zet Shared Value actief in op het invullen van de restverdiencapaciteit van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Vanuit deze restverdiencapaciteit wordt samen met de kandidaat een traject richting werk gestart. Deze dienst is met name bedoeld voor het UWV en zogenaamde ‘eigenrisicodragers’.

Projecten