Onderwijs

Uw student klaar voor de arbeidsmarkt

Bent u verantwoordelijk voor studenten?
Shared Value helpt u om voortijdige uitval aan te pakken en biedt verrassende methoden om uw leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding.

Uitval voorkomen

Shared Value helpt ook studenten op weg naar werk of vervolgopleiding. We vormen als het ware de loopplank tussen wal en schip. U kunt ons inschakelen voor trainingen, testen en begeleiding van (voortijdige) schoolverlaters. Samen zorgen we ervoor dat zij zich goed oriënteren op de arbeidsmarkt en dat ze een reëel beeld krijgen van eigen mogelijkheden. U draagt bij vanuit uw verantwoordelijkheid voor de jongere als leerling, wij vullen aan met kennis van de arbeidsmarkt, werving en selectie (de jongere als arbeidskracht). Resultaat: een perfecte aansluiting tussen school en arbeidsmarkt of vervolgopleiding.

  • Aansluiten op generatie van nu

  • Shared Value werkt met de modernste methodieken, waaronder social media en moderne online testen in aansluiting op de interesses van studenten. Die combineren we met kennis van de arbeidsmarkt, een uitgebreid netwerk van (leer)bedrijven en inlevingsvermogen voor de kansen van jongeren van nu. Resultaat is een doortastende en inspirerende aanpak met voldoende uitdaging, ook voor degenen die doorgaans wat minder gemotiveerd zijn.