Opdrachtgever

Uw opdracht vakkundig uitgevoerd

nbb_foto_708449_650x427Heeft u een klus die geklaard moet worden? Wij zorgen ervoor dat uw opdracht wordt uitgevoerd door een vakspecialist die daarbij op zijn beurt medewerkers inzet die door de combinatie van werken en leren kunnen doorstromen naar een vervolgbaan.

Werkzaamheden

De aard van de werkzaamheden waarbij Shared Value bemiddelt, betreft onder andere werkzaamheden in de beveiliging, groenvoorziening, civiele techniek, schoonmaak en glastuinbouw. Uitvoering vindt plaats door vakspecialisten: sociaal bewogen ondernemers die bereid zijn om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt een kans te geven. Al deze ondernemers hebben goede referenties en zijn erkend als leerwerkbedrijf. Ze hebben ervaren en getrainde werkmeesters in dienst die onze kandidaten ‘on the job’ begeleiden. Resultaat: een kandidaat met nieuw perspectief, uw klus vakkundig geklaard. Shared Value adviseert graag werkgevers in andere branches om op deze manier te gaan werken.

  • Werken en leren

  • Shared Value bemiddelt voor werkzoekenden in alle leeftijdsgroepen. Vaak gaat het om mensen met een beperking of een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij helpen hen om te leren in de beroepspraktijk, op weg naar een betere en duurzame positie op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is doorgroei naar een structurele baan.

Onze Blik op Werk-certificering garandeert u onafhankelijke toetsing van onze kwaliteit, onder andere op basis van behaalde resultaten.