Over ons

  • Shared Value is een begrip dat wordt gebruikt voor de bedrijfsfilosofie waarbij bedrijven niet alleen economisch succes nastreven, maar ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze samenleving (sociale vooruitgang). Ofwel: een krachtige combinatie van economische en sociale waarden vormt het doel van de bedrijfsvoering. Die naam hebben we niet voor niks gekozen. Wij geloven in deze formule en zetten ons er met passie voor in. 

    Wat doen we?

    We ondersteunen zowel kandidaat als werkgever of scholingsinstituut op alle aspecten van het ‘op weg naar werk’-traject. We zijn er vooral sterk in om verbinding te leggen tussen kandidaat, werkgever (vakspecialist), opdrachtgever (degene die de vakspecialist een opdracht verstrekt) en betrokken instanties zoals school of gemeente. Wij werken samen met leerwerkbedrijven waarbij we gezamenlijk het doel hebben om werklozen of leerlingen die van school af zijn gegaan een extra duwtje in de rug te geven.

  • 011